Tag Archives: Viticus

Doctor House carved on a pumpkin.Doktor House wycięty w dyni

This was sent to us by @Viticus, and according to his words, it took 13 hours of carving to make that. Pure awesomeness.

Halloween z Housem – Doktor House wycięty na dynii. Autorem zdjęcia jest @Viticus. Przygotowanie dyni zajęło mu 13 godzin!