Tag Archives: tele tydzień

House: Będzie się działo!House: Będzie się działo!

Available only in polish.Skan z Magazynu Tele Tydzień:

Tele Tydzień

Credit: cuperek