Tag Archives: synopsis

House – Episode 6.01 – Broken – SynopsisHouse – 6×01 Broken – Opis odcinka

House goes through detox, hoping to stop the hallucinations that tormented him; Dr. Nolan (Andre Braugher) refuses to sign the paperwork to reinstate House’s license unless House participates in his own mental recovery.

House przechodzi przez detox,  mając nadzieję, że to wyleczy go z dręczących go halucynacji. Dr. Nolan (Andre Braugher) odmawia podpisania dokumentów, dzięki którym House odzyska licencję medyczną, dopóki ten nie weźmie udziału w terapii, która ma zmienić jego stan psychiczny.