Tag Archives: synopis

House MD 6×05 Instant Karma – SynopsisHouse MD 6×05 Instant Karma

A wealthy businessman brings his teenage son to the hospital and insists on having House handle the case; Foreman and Chase prepare to present information on the Dibala case.

Zamożny biznesman przywozi do szpitala swojego syna i żąda, by House zajął się sprawą. Foreman i Chase przygotowują się do zaprezentowania informacji o przypadku Dibala.