Tag Archives: Sezon 6

House 6×13 – Promotional PhotosHouse 6×13 – Zdjęcia promocyjne

Casting CallCasting

[TRANSVESTITE] 30s.. male, Caucasian, tall, actors do not need to be true transvestites, CO-STAR

[MEDITERRANEAN ACTORS] Male and female.. 20s-40s, Italian, Greek, Spanish (as in SPAIN) etc…

[SHAKESPEARE KIDS] Male & female.. 11-17, familiar with preforming in iambic pentameter language.

[TRANSWESTYTA] mężczyzna, 30 lat, rasy kaukaskiej, aktor nie musi być prawdziwym transwestytą.

[AKTORZY ŚRÓDZIEMNOMORSCY] kobieta i mężczyzna, 20-40 lat, Włosi, Hiszpanie, Grecy itd.

[DZIECI SHAKESPEAREA] chłopiec i dziewczynka, 11-17 lat, zaznajomieni z mówieniem jedenastozgłoskowcem.

House 6×12 – Remorse – Global TV PromoHouse 6×12 – Remorse – Global TV Promo

Ausiello scoop – Jennifer Morrison come backWiadomości Ausiello – powrót Jennifer Morrison

This may not entirely appease House fans frustrated by Cameron’s abrupt exit earlier this season, but it’s bound to help: Jennifer Morrison’s imminent comeback, she hints, should give her character, and viewers, closure.

“The audience is going to get the information they were looking for,” says the actress, who declined to confirm the exact length or timing of her return except to tease that it occurs during a ”really smart episode.”

As for the circumstances surrounding her surprising departure, Morrison is more forthcoming, eager to make it clear that the decision to leave was not hers. “I love the show, and I love [Cameron],” she insists. “Under no circumstances would I ever decide on my own to leave.”

So what happened? She recounts: Executive producers David Shore and Katie Jacobs “came to me as we were leading up to episode 8 — which is the episode where I left — and said, ‘This is where we see the show creatively going, and [we’re writing you out].’ And they very generously said, ‘We wanted to let you know so you knew you were available for other things, should they be offered.’ As far as I knew, there was nothing more.”

Opportunity ended up knocking on Morrison’s door soon after: She was cast in the Broadway revival of The Miracle Worker. And “right around the same time, [Shore and Jacobs] had an idea to [bring] some resolution to Cameron’s storyline. So very generously as well, the play has accommodated my missing some rehearsal time to do the show.”

And what about the future beyond the play, which will run at least through the spring? Although Morrison remains contractually bound to House next season, “I don’t believe that they have plans to pick up my option,” she confesses. “That does not mean I won’t be back for a handful of episodes, but it does mean I probably will not be a series regular next season.”

Naturally, looking back on her six-year run is bittersweet for her. But more sweet than bitter, it seems. “[Working on House has] been the most incredible blessing I could ever imagine,” she says. It’s been the most incredible people to work with and the most incredible character. But I have to respect the producers’ ideas of where the story is going.”

Ta wiadomość może nie całkowicie zadowolić fanów ‚Housea’ zdenerwowanych nagłym odejściem Cameron wcześniej w tym sezonie, ale może pomóc: niedaleki powrót Jennifer Morrison, wskazówki, które powinny dać widzą obraz co stanie się z jej charakterem.

„Widzowie otrzymają informacje, na które czekali” mówi aktorka, która odmawia dokładnego potwierdzenia długości okresu na jaki powraca. Zdradza jedynie, iż pojawi się podczas „bardzo mądrego odcinka”.

Jeżeli chodzi o okoliczności jej odejścia, Morrison wyraźnie daje do zrozumienia, iż decyzja ta nie była jej. „Kocham serial i kocham Cameron” twierdzi. „Pod żadnym warunkiem nigdy nie zdecydowałabym się odejść sama.”

Więc co się stało? Morrison relacjonuje: Producenci wykonawczy David Shore i Katie Jacobs „przyszli do mnie kiedy zbliżaliśmy się do kręcenia odcinka 8 – tego, w którym odchodzę – i powiedzieli ‚ Oto jak widzimy twórczą przyszłość serialu, nię będziemy knontynuować pisać twojej postaci’ i szczerzę dodali ‚ chcieliśmy dać Ci znać abyś wiedziała, że możesz przyjąć inne oferty kiedy się pojawią’.”

Okazja zapukała do drzwi Morrison tuż po tym jak została obsadzona na Broadway’u w sztuce ‚The Miracle Worker’. „W tym samym czasie Shore i Jacobs mieli pomysł by przywrócić postać Cameron. Sztuka wypełnia mój wolny czas w przerwach kręcenia serialu.”

A co z przyszłością po zakończeniu sztuki, która będzię wystawiana co najmniej do wiosny? Chociaż Morrison deklaruje przywiązanie do ‚Housea’ to w następnym sezonie „Nie sądzę aby były plany przywrócenia mojej postaci” wyznaje. „To nie znaczy,że nie pojawię się w kilku odcinkach, ale oznacza, że prawdopodobnie nie będę regularnym członkiem obsady.”

Oczywiście spoglądając na jej sześcioletnią pracę w serialu jest to dla niej ‚gorzko-słodka’ sytuacja. Jednak wydaje się, że bardziej słodka niż gorzka „Praca w ‚Housie’ była dla mnie największym błogosławieństwem jakie mogłam sobie kiedykolwiek wyobrażać” mówi Jennifer. ” To byli najbardziej niesamowici ludzie i niesamowita postać, ale muszę uszanować wizję producentów.”

Jennifer Morrison returnPowrót Jennifer Morrison

No one will say exactly when or for how long Jennifer Morrison will be returning to House as Dr. Cameron, perhaps because they don’t yet know themselves. „You’ll see her before the end of this season, and next season we’ll figure out when this season is over,” says executive producer Katie Jacobs.

Jennifer, who wowed on the red carpet in a one of a kind gown by Puerto Rican designer Luis Antonio (a Christmas gift from her boyfriend), says news of her return so soon after her dismissal came as „a pleasant surprise. I totally understood when (the producers) let me know that they didn’t plan on continuing writing for my character, so if something else was offered I’d be available to do it. I have to look at this as everything happens for a reason. House will always be a home for me. I just want to be wherever I’m wanted and needed.”

Co-star Lisa Edelstein, who plays Dr. Cuddy, couldn’t be happier. „I love Jennifer,” she says. „It was very hard to watch that happen to her so I’m very excited to see her come back.”

So where has Cam been and what brings her back? „She’s been practicing medicine at another hospital,” says Jacobs. „There are certain things that are unresolved with Chase (Jesse Spencer), so she comes back seeking some sort of resolution. Whether it’s good or bad I won’t say.”

Series creator David Shore warns fans, „There will be a different connection between her and Chase because of the absence.”

Nikt nie powie dokładnie kiedy i na jak długo powraca do serialu Jennifer Morrison jako doktor Cameron, możliwe, iż dltego, że sami tego jeszcze nie wiedzą. „Zobaczycie ją przed końcem tego sezonu, czy w następnym zadecydujemy kiedy ten już się skończy.” powiedziała producent wykonawczy Katie Jacobs.

Jennifer, która ‚płynęła’ po czerwonym dywanie w sukni zaprojektowanej przez Luisa Antonio (prezent świąteczny od jej chłopaka) powiedziała, że wiadomość o jej powrocie, tak szybko po niedawnym zwolnieniu, nadeszła jako miła niespodzianka. „Doskonale rozumiałam, kiedy producenci powiedzieli mi,że nie planują kontynuować pisać mojego charakteru, więc gdy coś innego zostało zaoferowane byłam dostępna by to zrobić. Uważam, że wszystko dzieje się nie bez powodu. House zawsze będzie dla mnie domem. Chcę być wszędzie gdzie jestem chciana i potrzebna.”

Współpracowniczka Lisa Edelstein, która gra doktor Cuddy, nie mogłaby być szczęśliwsza. „Uwielbiam Jennifer” powiedziała. „To było bardzo przykre patrzeć na jej odejście więc jestem bardzo podekscytowana jej powrotem.”

Więc gdzie była Cameron i co sprowadza ją z powrotem? „Praktykowała medycynę w innym szpitalu” powiedziała Jacobs. „Są pewne sprawy, których nie rozwiązała z Chasem (Jesse Spencer) więc wraca z pewnego rodzaju decyzjami. Czy z dobrymi, czy złymi – nie powiem.”

Twórca serialu David Shore ostrzega fanów, „Pomiędzy nią i Chasem będziemy obserwować inne relacje ze względu na jej nieobecność.”

Jennifer Morrison’s returnPowrót Jennifer Morrison

FOX confirmed Thursday (Jan. 14) that Jennifer Morrison (Cameron) will indeed be returning to „House” later this season, and though no details about when or why her character will come back have been released, there are a few rumors floating around.

Sources tell that Morrison may be on set as early as Friday and is scheduled to work through the weekend.

Word is, Cameron and her on-screen husband Chase (Jesse Spencer) will be featured heavily in the episode and that star Hugh Laurie is set to direct.

FOX wouldn’t confirm this bit of information, but if Morrison is in fact on set this week, she will definitely be following Mr. Laurie’s lead. Executive producer Katie Jacobs mentioned in an interview with me earlier this week that she had just come from a casting session for the hour Hugh is helming.

But what’s even more intriguing is the storyline the „House” writers have apparently concocted for Morrison’s „swan song.” I’m not saying we’ll never ever see Cameron again. I’m simply saying that it sounds as if this particular ep will make up for the hurried manner in which she exited the show earlier this season.

And I’ll leave it at that, because based on what I’ve been told, it is going to be a phenomenal, emotional, heartbreaking and beautiful hour of television. In other words, „House” at its best, and I don’t want to ruin the experience for anyone.

FOX potwierdził w czwartek (14 stycznia), że Jennifer Morrison (Cameron) rzeczywiście powróci do serialu później w tym sezonie. Mimo, iż nie ujawniono żadnych szczegółów kiedy i jak powróci jej charakter istnieje kilka plotek na ten temat.

Źródła donoszą, że Morrison może pojawić się na planie już w piątek i pracować przez cały weekend.

Mówi się, że odcinek, który wyreżyseruje Hugh Laurie będzie się koncentrował na postaci Cameron i jej serialowego męża Chasea (Jesse Spencer).

FOX nie potwierdza tych informacji, jednak Morrison rzeczywiście jest obecna na planie w ten weekend.  Interesujący jest fakt, iż producent wykonawczy Katie Jacobs wspomniała w wywiadzie, wcześniej w tym tygodniu, że właśnie wróciła z castingu do odcinka, który będzie reżyserował Hugh Laurie.

Nawet bardziej interesująca jest fabuła, którą scenarzyści ‚Housea’ wymyślili na potrzeby ostatniego występu Morrison. Nie twierdzę, że już nigdy więcej nie zobaczymy postaci Cameron. Po prostu mówię, że wydaje mi się, iż jej powrót w tym konkretnym odcinku ma zrekompensować pośpiech w jakim opuściła serial wcześniej w tym sezonie.

Na tym zakończę, ponieważ z tego co mi powiedziano wnioskuję, że będzie to fenomenalny, budzący emocje, przejmujący i piękny odcinek. Innymi słowy ‚House’ w najlepszej postaci, a nie chcę psuć nikomu zabawy.