Tag Archives: opis

House MD 6×05 Instant Karma – SynopsisHouse MD 6×05 Instant Karma

A wealthy businessman brings his teenage son to the hospital and insists on having House handle the case; Foreman and Chase prepare to present information on the Dibala case.

Zamożny biznesman przywozi do szpitala swojego syna i żąda, by House zajął się sprawą. Foreman i Chase przygotowują się do zaprezentowania informacji o przypadku Dibala.

House – Episode 6.01 – Broken – SynopsisHouse – 6×01 Broken – Opis odcinka

House goes through detox, hoping to stop the hallucinations that tormented him; Dr. Nolan (Andre Braugher) refuses to sign the paperwork to reinstate House’s license unless House participates in his own mental recovery.

House przechodzi przez detox,  mając nadzieję, że to wyleczy go z dręczących go halucynacji. Dr. Nolan (Andre Braugher) odmawia podpisania dokumentów, dzięki którym House odzyska licencję medyczną, dopóki ten nie weźmie udziału w terapii, która ma zmienić jego stan psychiczny.