Tag Archives: france

Hugh Laurie in ParisHugh Laurie w Paryżu

This week Hugh Laurie visited Paris with his family and gave 2 interviews to french newspapers – „Le Parisien” and „Aujourd’hui en France”. He spoke mostly of his book, and that he wanted to be like his father.

Thanks to G.Willmore for the heads up!W tym tygodniu Hugh Laurie odwiedził wraz z rodziną Paryż oraz udzielił dwóch wywiadów dla francuskich magazynów – „Le Parisien” and „Aujourd’hui en France”. Wywiady dotyczyły głównie jego książki (która odniosła we Francji wielki sukces), oraz tego, że wzorował się na swoim ojcu.

Za informację dziękujemy G.Willmore!

Lisa Edelstein: FHM Magazine ScansLisa Edelstein: skany FHM Magazine