House MD 7×14 „Recession Proof” Press ReleaseHouse MD 7×14 „Recession Proof” – informacja prasowa

HOUSE (8:00-9:00 PM ET/PT) – “Recession Proof”

A patient (guest star Adrian LaTourelle) is admitted after breaking out in a severe rash triggered by caustic chemical exposure at his blue-collar job. As the team treats him, they discover that he has led his wife (guest star Ashley Jones) to believe that he is still maintaining his once-lucrative real estate career. Meanwhile, Cuddy is honored with an award and needs House to be at the charity event for support, but his attendance is threatened when his patient’s battle to survive forces him to question his practice and his own happiness, and Chase (Jesse Spencer) and Masters teach each other a lesson in forging meaningful personal and professional relationships.

Pacjent (w tej roli Adrian LaTourelle) trafia do PPTH z powodu wysypki na ciele, która jest efektem styczności z chemikaliami. W trakcie leczenia zespół odkrywa, ze pacjent utrzymuje swoją żonę (Ashley Jones) w przekonaniu, że wciąż pracuje na intratnym stanowisku w handlu nieruchomościami. W międzyczasie Cuddy otrzymuje nagrodę i chce, by House pojawił się z nią na uroczystej gali, jednak pogarszający się stan zdrowia pacjenta stawia te plany pod znakiem zapytania. House zmuszony jest zastanowić się nad swoją pracą oraz szczęściem, a Chase i Masters uczą się, że czasem warto wybaczać, zarówno w kwestii zawodowej, jak i prywatnej.

Still quiet here.sas