Lisa Edelstein on the set of season 7Lisa Edelstein na planie siódmego sezonu House

Lisa Edelstein on the set of season 7

Lisa Edelstein na planie siódmego sezonu House

2 Responses to Lisa Edelstein on the set of season 7Lisa Edelstein na planie siódmego sezonu House

  1. beautiful..¡¡¡¡ so cute

  2. She is gorgeous!