House MD 7×08 „Small Sacrifices” Press RelaseHouse MD 7×08 „Small Sacrifices” – informacja prasowa

Monday, Nov. 22
HOUSE (8:00-9:00 PM ET/PT) – „Small Sacrifices”
Science and faith are called into question when a patient (guest star Kuno Becker) is admitted to the hospital following his reenactment of the Crucifixion. Meanwhile, Taub questions his wife, Rachel (guest star Jennifer Crystal Foley), about her relationship with an infidelity support group member, and the team attends a co-worker’s wedding where Wilson‚s relationship with Sam (guest star Watros) takes an unexpected turn.

Mężczyzna zostaje przyjęty do PPTH po odegraniu własnej wersji ukrzyżowania. W międzyczasie Taub rozmawia ze swoją żoną o jej relacji z członkiem grupy wsparcia dla osób radzących sobie z niewierności. Zespół z PPTH udaje się na ślub znajomego lekarza, gdzie związek Wilsona i Sam przybiera niespodziewany obrót.

Still quiet here.sas