Viewer ratings – 30.03.2009 Wyniki oglądalności z dnia 30.03.2009

USA

 • 20:00
 • FOX House – 12,18 mln (12,80 mln)
 • CBS The Big Bang Theory – 9,76 mln (9,76 mln)
 • NBC Chuck – 5,62 mln (6,05 mln)
 • CW Gossip Girl – 2,47 mln (2,20 mln)

USA

 • 20:00
 • FOX House – 12,18 mln (12,80 mln)
 • CBS The Big Bang Theory – 9,76 mln (9,76 mln)
 • NBC Chuck – 5,62 mln (6,05 mln)
 • CW Gossip Girl – 2,47 mln (2,20 mln)

One Response to Viewer ratings – 30.03.2009 Wyniki oglądalności z dnia 30.03.2009

 1. a co to już się CSI skończyło…