House MD 5×19 Locked In InfoHouse MD 5×19 Locked In – informacje o odcinku

In a special episode of HOUSE, shot and told predominantly from the perspective of a patient, Mos Def guest-stars as Lee, a man who awakens in New York after a bicycle accident unable to move or communicate in any way. House, himself injured in a motorcycle mishap, occupies the hospital bed next to Lee and quickly annoys the doctors treating them both by insisting that Lee has “locked-in” syndrome. After House gets Lee transferred to Princeton Plainsboro, the team is on the case to try to “unlock” him. Meanwhile, Wilson suspects House is hiding something when he refuses to divulge why he was in New York.

W tym wyjątkowym odcinku, który zostanie opowiedziany z perspektywy pacjenta (w tej roli Mos Def), który po motocyklowym wypadku nie jest w stanie się poruszać i w żaden sposób komunikować z otoczeniem. House, który również miał wypadek na motorze i zajmuje łóżko szpitalne zaraz obok pacjenta, nieustannie denerwuje lekarzy prowadzących przypadek, upierając się, ze Lee cierpi na syndrom zamknięcia. Po tym, jak House’owi udaje się przenieść pacjenta do Princeton Plainsboro, zespół stara się go „odblokować” . W międzyczasie Wilson podejrzewa, że House ukrywa coś przed nim, gdy ten nie chce powiedzieć dlaczego był w Nowym Yorku.

Still quiet here.sas